Om oss

Tertnes Amatørkorps kommer fra Tertnes i Åsane, nord i Bergen. Korpset har sitt utspring fra Tertnes Ungdomskorps som ble stiftet i 1964. Tertnes Ungdomskorps skiftet etterhvert navn til Tertnes Brass og ble ledende i kvalitetsutviklingen på brassband i Norge. Etter hvert vokste det frem et ønske fra noen av medlemmene om å spille i et korps som lettere kunne la seg kombinere med jobb, familieliv og barn- og Tertnes Amatørkorps ble stiftet i 1984.

TAK har det sosiale rundt det å spille i korps i fokus, og ambisjonsnivået er moderat i den forstand at vi ønsker å begrense ekstraøvelser og seminarer til et familievennlig omfang. Hovedmålet er å ha det kjekt med hobbyen vår på øvelser, spille god musikk for alle som hører oss på konserter og ta vare på vennskap som er blitt til gjennom musikken.

Men dette er ikke ensbetydende med et lavt musikalsk nivå. Tertnes Amatørkorps har mange medlemmer som tidligere har spilt på elitedivisjonsnivå. Korpset deltok i NM for brassband første gang i 2003, og har siden den gang klatret jevnt og trutt i divisjonssystemet og deltok i 2008 i 1.divisjon. Men det er viktig for oss at den musikalske utviklingen går hånd i hånd med spilleglede, overskudd og familiære forpliktelser.